Tworzywa od lat, na lata
Da. Račun je priložen na paleti.