Tworzywa od lat, na lata
Има. Фактурата е прикрепена към палета.