Приемаме поръчки чрез нашия уебсайт (офертно запитване), по електронна поща или по телефона.
Стандартната доставка е максимум 5 работни дни от подаването поръчката. Ако стоките са налични в...
Възможно е да договаряме индивидуални цени при по-големи поръчки – моля, свържете се с нас.
Поръчката може да бъде анулирана преди изпращането й без допълнителни разходи.
Промените в поръчката могат да бъдат направени само преди нейното изпращане.
Има. Фактурата е прикрепена към палета.